Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek złożyło wniosek do Fundacji PKO BP o pozyskanie środków na wyjazd dla Koła Gospodyń Wiejskich „Górznianeczki” do Krakowa.

Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu Koła gospodyń – Tradycja – Kultura – Patriotyzm - Wychowanie, którego celem było upowszechnianie wiedzy historycznej i podtrzymywanie tradycji przez aktywizację środowisk lokalnych. Fundacja PKO BP w ramach swojej działalności wspiera projekty lokalne, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie wartości patriotycznych społeczeństwa, wzmacniają więź z polskim dziedzictwem oraz pogłębiają wiedzę na temat polskiej historii. Na wyjazd Fundacja PKO BP udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 15.000 zł.

W dniach 13 – 14 kwietnia 2019 r. grupa 32 osobowa uczestniczyła w wycieczce szlakiem histotyczno-patriotycznym obejmującym Kraków oraz  Wieliczkę.

Podczas wędrówki trasą turystyczną po Wieliczce uczestnicy wycieczki poznali historię zabytkowej kopalni, tradycje i obyczaje wielickich górników oraz podziwiali niesamowite wnętrza z rzeźbami wykutymi z soli. Najbardziej zachwycił wszystkich wystrój wydrążonej w XIX wieku kaplicy św. Kingi.

Kolejnym punktem wyjazdu był Kraków. Królewskie miasto przywitało wszystkich mnogością zabytków. Kraków to miasto historyczne, ostoja kultury i sztuki. To miejsce, które każdy Polak powinien przynajmniej raz w życiu odwiedzić, by móc poznać prawdziwe dziedzictwo własnego kraju. Wycieczkowicze mieli okazję odwiedzić grób pary prezydenckiej Państwa Kaczyńskich w krypcie katedry na Wawelu oraz wiele innych miejsc historycznych w Krakowie.

Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli we Mszy św. odprawianej w Bazylice Mariackiej. Kościół zachwycił swoimi misternymi zdobieniami. Następnie udając się na Rynek Główny można było zobaczyć perłę renesansu polskiego – Sukiennice, w których mieszczą się liczne kramy z różnorodnymi pamiątkami, dziełami rzemiosła artystycznego i biżuterią. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Kazimierza Żydowskiego. Historia tego miejsca związana jest z obecnością żydów w Polsce. Następnie zwiedzono także Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Ponadto zorganizowano uroczysty wieczór, gdzie koło gospodyń wiejskich zaprezentowało się w strojach ludowych przedstawiając kulturę i obyczaje gminy Górzno.

Wyjazd był nie tylko wspaniałą wyprawą krajoznawczą, ale także piękną lekcją historii Polski.

Koło Gospodyń Wiejskich w swoją strategię wpisuje przede wszystkim aktywizację kolejnych środowisk, jest organizatorem wielu spotkań dla dzieci i młodzieży przekazując młodym pokoleniom wiedzę historyczną, tradycje i obyczaje polskiej wsi.