ZARZĄDZENIE NR 18/2019

WÓJTA GMINY GÓRZNO

z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Górznie

 

             Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1.

  1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Górznie
  2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariusz-kandydata.doc)Kwestionariusz kandydata[Kwestionariusz kandydata]32 kB
Pobierz plik (Xerox Scan_15052019142023.pdf)Treść ogłoszenia[Treść ogłoszenia]484 kB