Na najbliższej sesji Rady Gminy Górzno w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Górzno za 2018 rok. Mieszkańcy Gminy Górzno mogą zabierać głos w debacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji na której ma być przedstawiany raport składa zgłoszenie pisemne w postaci papierowej do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym debatę. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport o stanie gminy.pdf)Treść raportu[Treść raportu]539 kB
Pobierz plik (zarzadzenie nr 21.pdf)Zarządzenie[Zarządzenie]171 kB