Jubileusze 100 - lecia urodzin są wyjątkowe. Nie tylko dla najbliższej rodziny, ale także dla całej społeczności lokalnej.

Pani Genowefa Zowczak, obecnie przebywająca w Ośrodku Rehabilitacyjnym NZOZ Medi – System Ostrowia w niedzielę 26 maja 2019 r. obchodziła setną rocznicę swoich urodzin. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem, zachowała radość życia, interesuje się polityką i wydarzeniami na świecie.

Dzień uroczystych obchodów rozpoczął się uroczystą mszą świętą, którą sprawował ks. Gabriel Mazurek. Podczas mszy św. dziękowano Bogu za tak długie lata życia Pani Genowefy, prosząc jednocześnie o łaskę zdrowia na kolejne.

Na jubileusz przybyła licznie zgromadzona rodzina, Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak, Przedstawiciel PT KRUS w Garwolinie Pan Piotr Wysocki oraz dyrektor Ośrodka Medi – System Ostrowia Pani Renata Mazur.

Na ręce jubilatki wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak przekazał pamiątkowy dyplom, kosz z kwiatami oraz upominek. Przedstawiciel PT KRUS w Garwolinie Pan Piotr Wysocki przekazał kwiaty oraz list gratulacyjny wraz z zawiadomieniem o przyznaniu comiesięcznego dodatkowego świadczenia emerytalnego.