ZARZĄDZENIE NR 24/2019

WÓJTA GMINY GÓRZNO

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łąkach

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 63 ust. 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

1.

  1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łąkach z siedzibą pod adresem Łąki 78, 08-404 Górzno.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2.

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzno.

 

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (klauzula informacyjna - konkurs dyr. szkoły.pdf)Klauzula informacyjna[Klauzula informacyjna]87 kB
Pobierz plik (Xerox Scan_14062019132131.pdf)Treść ogłoszenia[Treść ogłoszenia]500 kB