Proponowane stanowisko: pomoc administracyjna

Okres realizacji :  6 m-cy  ( maksymalnie do 15 grudnia 2019r.) , po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w PUP.

Zatrudnienie po zrealizowanym stażu:  3 m-ce. min. ½ etatu

Wymagane kwalifikacje : wykształcenie min. średnie

Wymagania PUP umieszczone w informacji o naborze wniosków:


- osoby  długotrwale bezrobotne powyżej 30 lat
Przy realizacji projektu obowiązuje definicja osoby długotrwale bezrobotnej  wg. definicji Eurostat, która określa za długotrwale bezrobotnych te osoby, które są bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
 
- osoby z niepełnosprawnościami powyżej 30 lat
- osoby o niskich kwalifikacjach powyżej 30 lat  tj osoby , które zakończyły edukacje na maksymalnym poziomie szkoły średniej: szkoła zawodowa, liceum, technikum, uzupełniające liceum lub  technikum po szkole zawodowej  (definicja systemu klasyfikacji ISCED 1997)
 
- kobiety powyżej 30 lat

Realizowane zadania : wsparcie w zakresie obsługi wniosków dot.  wsparcia rodzin z dziećmi                           - świadczenia rodzinne

                                   - „Program 500+”

                                   - Karta Dużej Rodziny

                                   - program „Dobry start”

Od Stażystki/Stażysty oczekujemy:

  • Dobrej umiejętności obsługi komputera,
  • Umiejętności pracy w zespole,
  • Komunikatywności, kreatywności i zdyscyplinowania,
  • Punktualności i zaangażowania,
  • Chęci do pracy.

 

Osoby zainteresowane mogą składać swoje oferty osobiście do kierownika GOPS  - pok. 5, lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 10    08-404 Górzno      -  w terminie do 25 czerwca 2019r.