Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek realizuje od 2010 roku cele oparte  na założeniach Statutowych organizacji.  Do najważniejszych z nich należą :

-  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

-  wsparcie finansowe zdolnej, ubogiej młodzieży studiującej na uczelniach dziennych

-  pomoc innym instytucjom i organizacjom w prowadzeniu działalności.

Jedną z inicjatyw prowadzonych w 2018 r było pozyskanie środków z Fundacji i przekazanie ich na dofinansowanie placu zabaw dla Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Baczkowie. W Ośrodku tym przebywają dzieci i młodzież z niedorozwojem umysłowym i korzystają z wymienionego powyżej placu zabaw.

Stowarzyszenie współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Górznie. W 2018 r. włączyło się czynnie i finansowo w organizację niektórych działań prowadzonych  przez bibliotekę dla dzieci. Wśród nich należy wymienić udział w akcji pod nazwą :  „Noc bibliotek”, współudział w organizacji wakacyjnej wycieczki dla najmłodszych czytelników do „Magicznych ogrodów”,  czy wakacyjnego ogniska dla dzieci.

W związku z nienajlepszą sytuacją finansową Stowarzyszenia w 2018 przyznano tylko w pierwszym semestrze stypendia motywacyjno-socjalne  dla dwójki studentów studiów stacjonarnych. W drugim półroczu stypendia zostały wstrzymane.

Po raz kolejny organizacja włączyła się w akcję  organizacji paczek bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin, zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Na ten cel przyznano jednorazowe wsparcie finansowe na konto TPD.

Ponadto dzięki pozyskanym na ten cel  funduszom, Stowarzyszenie dofinansowało zakup nagłośnienia  dla orkiestry strażackiej w Górznie.

W miarę możliwości finansowych organizacja troszczy się o rozwój współpracy z innymi instytucjami, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym.

 

Załączniki:
Pobierz plik (sprawozdanie.zip)Załaczniki do sprawozdania[Załaczniki do sprawozdania]46 kB