Górzno, dnia 19.07.2019r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 19.07.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej w sprawie wynajmu zabudowanych nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207 ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha. Dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037477/1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Wadium w wysokości 450 zł nie zostało wpłacone.

Cena wywoławcza czynszu najmu (netto): 2 500 zł / słownie: dwa tysiące pięćset złotych / ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Nie został wyłoniony kandydat na najemcę, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.