Górzno, dnia 26.07.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem w dniu 23.07.2019r. przez Instytut Upraw i Nawożenia Gleby w Puławach niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie oszacowania szkód w uprawach rolnych.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Górznie,  jak również na stronie internetowej gminy.

Wnioski należy składać przed zbiorem uprawy od 29.07.2019 roku w Urzędzie Gminy w Górznie (pokój nr 3) w godzinach 7.30-15. 30

W przypadku posiadania gruntów na terenie innych gmin należy złożyć oświadczenie o stratach we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019 oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty.

Załączniki:
Pobierz plik (NOWY-WNIOSEK-SUSZA-2019-3.doc)Wzór wniosku[Wzór wniosku]105 kB