30 lipca 2019 r. odbyło się pożegnanie odchodzącej na zasłużoną emeryturę po 40 latach pracy Pani Haliny Sekuły Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie.

Spotkanie okazało się bardzo wzruszające zarówno dla Pani Dyrektor jak i wszystkich zgromadzonych osób. Padły słowa podziękowania za współpracę i wzajemne wsparcie oraz życzenia pomyślności na kolejne etapy  w życiu. Warto podkreślić, że Pani Halina Sekuła zawsze była serdeczną i ciepłą osobą, a powierzone obowiązki wykonywała rzetelnie i z pasją.

Z tej okazji Wójt Gminy Waldemar Sabak podziękował za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora, za wkład pracy wniesiony na rzecz biblioteki, kompetencje i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz przekazał życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Wyrazy uznania dla pełnej poświęcenia i zaangażowania pracy wyraziły również min.  Ewa Czamara Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek, Łucja Szewczyk Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Oddział w Górznie, Elżbieta Sabak kierownik świetlicy w Górznie, Iwona Poreda Dyrektor Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Garwolinie, księża, radni, dyrektorzy szkół z terenu gminy, przedstawiciele policji oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Ciepłe słowa i wzruszające podziękowania przekazała także rodzina.

Spotkanie było także okazją do powrotu w przeszłość i wspomnień, których dostarczyło wspólne oglądanie prezentacji multimedialnej.

 

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. obowiązki dyrektora biblioteki w Górznie objęła wieloletnia bibliotekarka Jadwiga Rybicka, która będzie je pełniła do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego dyrektora.