Drukuj

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Górznie zostały podpisane umowy na ponad 960 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie w połączeniu ze środkami z NFOŚiGW, KSRG i środków własnych samorządów pozwoli na zakup samochodów strażackich, ubrań specjalistycznych i sprzętu dla ochotników.

Umowy z przedstawicielami jednostek OSP podpisała Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział włodarze, prezesi i wiceprezesi jednostek OSP, skarbnicy jednostek oraz gmin, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW.  Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski oraz włodarze – burmistrz Garwolina Marzena Świeczak i burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz.

Po podpisaniu umów o godz. 17.00 rozpoczęło się spotkanie z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem. Tematem spotkania było min. omówienie programów środowiskowych skierowanych do mieszkańców polskiej wsi min. „Mój Prąd”, którego głównym założeniem  jest dofinansowanie gospodarstw domowych do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.
„Agroenergia”- zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza oraz programu „Czyste powietrze”.