Górzno, dnia 30.08.2019 r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 30.08.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/2 o pow. 0,5949 ha.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037580/6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.           

Nikt nie wpłacił wadium.

         Cenę wywoławczą w kwocie 38 130 zł, ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Nie został wyłoniony kandydat na nabywcę, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.