W piątek 11 października 2019 r. odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Organizatorem tegorocznego święta była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Samorządkach. Dzień ten jest co roku okazją do podsumowania efektów pracy w placówkach oświatowych działających na terenie gminy.

W uroczystości udział wzięli: dyrektorzy placówek oświatowych, czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji wszystkich szkół z terenu gminy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Gości powitała dyrektor szkoły Pani Ewa Włodarczyk, która podziękowała za przybycie i złożyła wszystkim życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Waldemar Sabak, który wszystkim pracownikom oświaty złożył serdeczne podziękowania za ich pracę, poświęcenie i trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Dyrektorzy szkół również dziękowali swoim pracownikom i życzyli wiele satysfakcji z pracy zawodowej oraz dalszych sukcesów i osiągnięć. Życzenia  dla grona pedagogicznego skierowali także zaproszeni goście.

Spotkanie było okazją do nagrodzenia osób za wyróżniającą pracę. Wyróżnienia są dowodem zaangażowania w przekazywaniu wiedzy, owocnego kształtowania postaw dzieci i młodzieży oraz aktywności w pracy zawodowej. Nagroda wójta wśród dyrektorów została przyznana Pani Ewie Włodarczyk Dyrektorowi PSP im. Marii Kownackiej w Samorządkach, Panu Mirosławowi Mętrakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Uninie oraz Pani Monice Błażejczyk Dyrektorowi Przedszkola w Górznie.  Wśród nauczycieli nagrody wójta otrzymali Pani Renata Gałązka i Pani Barbara Zając nauczyciele PSP im. Władysława Jóźwickiego w Górznie oraz Pani Małgorzata Mikowska nauczyciel Przedszkola w Górznie.  

Następnie dyrektorzy wszystkich placówek edukacyjnych z terenu gminy wręczyli nagrody i wyróżnienia swoim pracownikom.

Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.