W związku z prowadzonym na terenie Polski projektem pod nazwą PolandSPAN, dla którego została wydana decyzją Ministra Środowiska nr DGiKGe-4710/3/38853/11/MW z dnia 26 sierpnia 2011 r., informujemy, że na terenie kilku sołectw Państwa Gminy prowadzone będą badania geologiczne, związane z realizacją ww. projektu.

 

      W związku z powyższym informujemy ze w najbliższych dnia nasi przedstawiciele będą odwiedzać Państwa posesje w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień. Równolegle będą organizowane spotkania w celu sprawniejszego zbierania podpisów.
      Projekt PolandSPAN jest projektem naukowym oraz rządowym, mającym na celu poznanie wgłębnej struktury skorupy ziemskiej na terenie Polski. Wykonywany w czterech etapach projekt obejmie swym zasięgiem większość rejonów Polski. Jest to największy tego typu projekt w historii polskiej geologii.
      Przeprowadzenie badań wiąże się z koniecznością jednorazowego przejazdu specjalistycznego sprzętu (pojazdów wibrujących) oraz ułożeniem na gruncie czujników na terenie wyznaczonych nieruchomości, leżących na trasie przebiegu linii projektu. Używany do badań sprzęt geofizyczny jest bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt, a kable aparatury pomiarowej nie przewodzą prądu.
Miejsca, w których znajdują się zabudowania, infrastruktura podziemna (gazociągi, wodociągi i drenaże powyżej wymaganej głębokości) bądź inne przeszkody zostaną pominięte przez pojazd specjalistyczny i zostaną wykorzystane jedynie do ułożenia aparatury pomiarowej.
      Jednocześnie pragniemy poinformować ze firma badająca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednio spowodowane przejazdem pojazdu. W ciągu kilku dni po przeprowadzeniu badań ekipa odszkodowawcza zleci wycenę rzeczoznawcy odnośnie rynkowych cen plonów i zapłaci właścicielowi stosowne odszkodowanie za zniszczone plony, ewentualnie inne szkody spowodowane bezpośrednio działaniami badającego.
      Uprzejmie prosimy osoby oraz podmioty, których nieruchomości znajdują się na trasie przebiegu linii projektu, o umożliwienie sprawnego przeprowadzenia w/w uzgodnień, pozwalających na skuteczne wykonanie prac badawczych. Prace badawcze prowadzone są w uzgodnieniu z władzami Gminy. Więcej informacji na temat projektu możną uzyskać w sekretariacie Gminy oraz Sołectwie.

Inter Permit Group Sp. z o.o.
Tel kontaktowy: 536 081 594