Drukuj

18 listopada 2019 r. w WFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW Kamilę Mokrzycką z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Uninie Piotrem Miętusem na dofinansowanie dla Strażaków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” i „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył również wójt gminy Górzno Waldemar Sabak.

OSP w Uninie otrzymało dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Unin.

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Warszawie to 380 tys. zł.

Nowy samochód i sprzęt strażacki z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy, ale również uczestniczących w akcjach druhów ochotników.