Górzno, dnia 19.11.2019 r.

INFORMACJA

dotycząca odbioru foli rolniczych

Wójt Gminy Górzno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Górzno.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Górzno odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Górzno  w terminie do 06 grudnia 2019 r. Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 1 oraz ze strony internetowej Urzędu.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Górzno dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

Załączniki:
Pobierz plik (21112019-wniosek.pdf)20.11.2019 - Wzór wniosku[20.11.2019 - Wzór wniosku]178 kB