Drukuj

Urząd Gminy w Górznie poszukuje osoby na staż : pracownik administracyjny.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w Urzędzie Gminy w Górznie w sekretariacie pok. nr 10. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25/ 681 22 70.

Kandydat na staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba długotrwale bezrobotna.