Drukuj

W dniu 10 grudnia  2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Górzno  odbyło się spotkanie w sprawie promocji książki wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej „Bolesław Wójcik - Moja służba w Armii Krajowej”

Wspomnienia z pracy na kolei, działalności konspiracyjnej w Obwodzie ZWZ- AK oraz okresu internowania w ZSRR”.

Autor Bolesław Wójcik opisał swoje losy w formie pamiętnika od momentu wybuchu wojny w 1939 r., poprzez działalność w Armii Krajowej Obwód Garwolin i pobyt w sowieckich łagrach do 1947r.  Książka  wraz ze zdjęciami liczy 312 stron, posiada indeks osobowy i nazw miejscowości.

Z racji, że Bolesław Wójcik podczas okupacji był komendantem Rejonu AK Pilawa-Parysów i rejonu Miastków Kościelny - Górzno, promocja książki odbyła się min. w Górznie.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez Pana Wójta wszystkich zgormadzonych i uczczenia minutą ciszy pamięć poległych żołnierzy Armii Krajowej. Wśród obecnych był ks. prałat Edmund Szarek – kapelan żołnierzy AK, który wraz z zebranymi odmówił krótką modlitwę  za dusze poległych w walce o wolność żołnierzy AK i w kilku ciepłych słowach przywołał pamięć  o trudach działalności konspiracyjnej żołnierzy AK i wielkim ich bohaterstwie.

  Na spotkanie wraz z małżonką przybył  pan Zbigniew Węgrzynek – pasjonat historii z Wilgi, który zgłosił do konkursu ogłoszonego przez IPN wspomnienia swojego wujka Bolesława Wójcika. Okazało się, że te wspomnienia otrzymały pierwszą nagrodę i prawo do druku przez Instytut Pamięci Narodowej.  Redakcję nad książką z ramienia IPN powierzono panu Tomaszowi Sudołowi, również obecnemu na promocji, który musiał sprawdzić ponad siedemset nazwisk i zweryfikować opisywane wydarzenia. W skrócie, pan redaktor opowiedział o swoim zaangażowaniu w redakcję książki, podkreślając zasługę pana Zbigniewa i jego małżonki.

Państwo Węgrzynkowie przygotowali prezentację multimedialną na podstawie  zgromadzonych zdjęć, grypsów i innych pamiątek rodzinnych zbieranych i przechowywanych przez wuja, opowiadając przy tym ciekawe historie i anegdoty przekazane za życia pana Bolesława swoim bliskim. Wśród nich znajdowały się również poruszające fragmenty listów pisanych do rodziców z obozów w ZSRR opisujące warunki tam panujące i losy współwięźniów.

Wśród obecnych byli również pasjonaci lokalnej pamięci historycznej dla których były to wspomnienia bardzo żywe i poruszające  bo dotyczyły również ich bliskich dzielących podobne losy.

Po spotkaniu każdy mógł zakupić książkę z autografem państwa Węgrzynków lub redaktora.