Terminy wypłat świadczeń w 2020 r.

 

Miesiąc

Termin realizacji list wypłat

STYCZEŃ 2020 r.

24.01.2020

LUTY 2020 r.

26.02.2020

MARZEC 2020 r.

26.03.2020

KWIECIEŃ 2020 r.

24.04.2020

MAJ 2020 r.

26.05.2020

CZERWIEC 2020 r.

26.06.2020

LIEPIEC 2020 r.

24.07.2020

SIERPIEŃ 2020 r.

26.08.2020

WRZESIEŃ 2020 r.

25.09.2020

PAŹDZIERNIK 2020 r.

26.10.2020

LISTOPAD 2020 r.

26.11.2020

GRUDZIEŃ 2020 r.

18.12.2020

 

Zgodnie z przepisami ustaw  regulujących przyznanie prawa do  wszystkich świadczeń  o charakterze socjalnym dla rodzin z dziećmi:  „świadczenia wypłaca się  nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie”

 

W przypadkach szczególnych, w tym m.in. w przypadku  opóźnień w otrzymywaniu dotacji  - świadczenia mogą być wypłacane w terminach późniejszych.