Drukuj

Zarządzenie Nr 9/2020

Wójta Gminy Górzno

 z dnia 23 stycznia  2020r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

- Dyrektorowi Przedszkola w Górznie

- Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uninie

- Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jóźwickiego w Górznie

- Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Samorządkach

- Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łąkach

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr  9/2020

Wójta Gminy Górzno

z dnia 23 stycznia 2020r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.

 

 

L.p.

 

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 

 

3 luty2020r.-

21 luty 2020r.

 

-

 

2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

2 marca 2020r.-

20 marca 2020r.

 

 

20 kwietnia 2020r- 30 kwietnia 2020r.

 

 

3.

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe

 

 

 

23 marca 2020r.-

31 marca 2020r

 

 

4 maja 2020r-

11 maja 2020r

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

1 kwietnia 2020r.

 

 

13 maja 2020r

 

5.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 1 kwietnia 2020r.

do 7 kwietnia 2020r.

 

od 14 maja 2020r.

do 22 maja 2020r.

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

8 kwietnia 2020r.

 

25 maja 2020r.

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr  9/2020

Wójta Gminy Górzno

z dnia 23 stycznia 2020r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.

 

 

L.p.

 

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

2 marca 2020r.-

20 marca 2020r.

 

3 sierpnia 2020r-

14 sierpnia 2020r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe

 

 

 

do 31 marca 2020r

 

 

do 21 sierpnia 2020r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

1 kwietnia 2020r

 

 

24 sierpnia 2020r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 1 kwietnia 2020r.

do 7 kwietnia 2020r.

 

24 sierpnia 2020r-

28 sierpnia 2020r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

8 kwietnia 2020r.

 

 

31 sierpnia 2020r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 9 na rok szkolny 2020- 2021.pdf)Treść Zarządzenia[Treść Zarządzenia]319 kB
Pobierz plik (zarzadzenie.pdf)Treść Zarządzenia[Treść Zarządzenia]319 kB