W dniu 7 lutego 2020r. w Budynku Urzędu Gminy w Górznie odbyły się gminne eliminacje do XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Turniej otworzył  Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Garwolinie, który powitał wszystkich przybyłych i życzył wszystkim uczestnikom konkursu zajęcia jak najlepszych miejsc.

Do turnieju przystąpiło 17 uczestników z czterech szkół z terenu Gminy Górzno, wyłonionych podczas eliminacji szkolnych.

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Górznie:

- Kacper Popiołek  

- Wiktoria Gruszczyńska  

- Magdalena Parzyszek   

- Paulina Talarek  

- Karolina Chmielak  

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkach

            - Kinga Frelek    

            - Aleksandra Mika

            - Jolanta Błażejczyk  

            - Olga Gałązka  

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach

            - Marcel Łysiak 

            - Julia Oliwa

            - Zuzannna Nowicka

            - Michał Oliwa

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uninie

            - Szymon Mikulski

            - Filip Mikulski

            - Piotr Szarek

            - Przemysław Bogusz

 

Turniej przeprowadzono z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

I grupa – klasy I-VI

II Grupa – klasy VII-VIII

 W pierwszej kolejności młodzież wypełniała arkusze testowe zawierające 20 pytań, a następnie po ich sprawdzeniu przeprowadzono dogrywkę w formie eliminacji ustnych w celu wyłonienia zwycięzców w I grupie wiekowej.

Ostatecznie w kategorii szkół podstawowych wyłoniono następujących  zwycięzców:

Grupa I – klasy I-VI

I MIEJSCE- Kacper Popiołek z PSP w Górznie

II MIEJSCE – Julia Oliwa z PSP w Samorządkach

III MIEJSCE – Piotr Szarek z ZSP w Uninie

Grupa II – klasy VII-VIII

I MIEJSCE – Olga Gałązka z PSP w Łąkach

II MIEJSCE – Jolanta Błażejczyk w PSP w Łąkach

III MIEJSCE – Paulina Talarek z PSP w Górznie

Do eliminacji powiatowych zostali zakwalifikowani uczestnicy którzy zajęli I  i II miejsce w danych grupach tj. Kacper Popiołek i Julia Oliwa z grupy I oraz Olga Gałązka i Jolanta Błażejczyk z grupy II

Wszystkim uczestnikom Pan Wójt gratulował wiedzy, osiągniętych wyników i wręczył pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w turnieju. Za zajęcie I, II i III miejsca zwycięzcom wręczono dyplomy wraz z upominkami rzeczowymi. Opiekunom uczestników podziękowano za poświęcony czas i przygotowanie młodzieży do eliminacji gminnych.

Eliminacje XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na etapie powiatowym odbędą się 13 marca 2020r.