Drukuj

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2

od 12 do 25 marca 2020 r.

funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych

i obiektów sportowych na terenie Gminy Górzno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej

zostaje czasowo zawieszone.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację prosimy, żeby do Urzędu przychodzić jedynie w sprawach koniecznych i tylko wówczas, jeśli dana sprawa wymaga bezpośredniej wizyty w Urzędzie. Jeśli to możliwe, prosimy o załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny, pocztą lub poprzez skrzynkę elektroniczną.

Wpłaty za podatki i odpady komunalne prosimy w miarę możliwości dokonywać elektronicznie na konto bankowe:

podatki - nr rachunku 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010

odpady komunalne - nr rachunku 85 9210 0008 0060 0200 2000 0690