Urząd Gminy w Górznie informuje, że związku z podjęciem
zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się

koronawirusa SARS-COV-2
od 13 marca 2020 r.

funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów

Komunalnych (PSZOK)

w Górznie zostaje czasowo zawieszone.