Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek ogłasza nabór wniosków o przyznanie „Gminnego Stypendium Motywacyjno-Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek”.

 Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów stacjonarnych na  stałe zameldowanych na terenie Gminy Górzno, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Wnioski można składać do 31 marca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Górzno (pok. nr 10). Wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajdują się na stronie internetowej Gminy Górzno www.gorzno.ugm.pl w zakładce Stowarzyszenie.