INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Górzno obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górzniedo niżej wymienionych komisji wyborczych:

-Nr 1, wliczbie 1,

-Nr 4, wliczbie 1,

-Nr 5, wliczbie 1,

-Nr 6, wliczbie 2.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczyw Siedlcach II

/-/

Konrad Mielcarek