Górzno, dnia 22 kwietnia 2020 r.

PPRiL.6140.21.2020

 

                                                                               Producenci rolni

z terenu gminy Górzno

 

I N F O R M A C J A

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii, w związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie COVID-19 oraz epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń, zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zachowania bezpieczeństwa przy prowadzeniu działalności rolniczej:

  • W okresie wzmożonych prac polowych takich jak wywożenie obornika, siewy nawozów, kukurydzy, sadzenie ziemniaków należy szczególnie uważnie stosować zasady bioasekuracji celem niedopuszczenia do wprowadzenia wirusa ASF do gospodarstw gdzie utrzymywane są świnie. Należy pamiętać o bieżącej dezynfekcji kół, maszyn rolniczych, obuwia, odzieży, narzędzi i rąk przed kontaktem ze zwierzętami hodowlanymi. Konieczne jest pełne zabezpieczenie fizyczne oraz za pomocą środków odkażających miejsca utrzymania świń.
  • Przed przystąpieniem do wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych należy bezwzględnie poinformować lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej o braku przeciwskazań do wykonywania badań, kontroli, próbkobrań np. z powodu obecności osób w kwarantannie w związku z COVID-19
  • Brak jest jakichkolwiek przesłanek merytorycznych czy prawnych zakazujących wykonywanie nadzoru weterynaryjnego nad gospodarstwem utrzymującym zwierzęta gospodarskie w związku z powyższym w miarę stabilizowania się sytuacji epidemiologicznej będą wykonywanie badania monitoringowe np. w kierunku gruźlicy, białaczki i brucelozy bydła oraz kontrole spełniania zasad bioasekuracji przez gospodarstwa utrzymujące świnie. W związku z powyższym należy zezwolić osobom na wykonywanie zleconych czynności urzędowych oraz udzielenie im stosownej pomocy, oczywiście z zachowaniem zasad dystansowania się i używanie środków ochrony osobistej, rękawiczek, maseczek, ochraniaczy na buty oraz stosowanie środków dezynfekcyjnych.

Powyższe komunikaty mają szczególne znaczenie dla rolnictwa i proszę o potraktowanie ich treści jako ważne.

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Górzno

                                                                                                                                  / - /

                                                                                                                        Waldemar Sabak