„Od 27 kwietnia 2020 r. w gminie Górzno zostaje wznowione cechowanie drewna przez leśniczego. Aby uzyskać zawiadomienie o zamiarze zacechowania drewna należy zgłosić się do Urzędu Gminy z dowodem osobistym. W/w zawiadomienie zostanie wydane tylko i wyłącznie właścicielowi lasu. Po uzyskaniu zawiadomienia należy umówić się telefonicznie z leśniczym na indywidualne spotkanie, na którym należy mieć rękawiczki i maseczkę ochronną, ponadto obowiązuje zasada utrzymania stosownej odległości.