Górzno, dnia 5 maja 2020r.

 

Komunikat Wójta Gminy Górzno

w sprawie funkcjonowania żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Górzno

 

Szanowni Rodzice,

 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 780) Wójt Gminy Górzno informuje, że od dnia 6 maja 2020r. zostają otwarte następujące placówki:

  1. Publiczny Żłobek w Górznie
  2. Przedszkole w Górznie
  3. Przedszkole w Uninie

Natomiast, od dnia 11 maja 2020r. zostaną otwarte oddziały przedszkolne w:

  1. Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jóźwickiego w Górznie
  2. Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łąkach
  3. Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Samorządkach
  4. Zespole Szkolno Przedszkolnym w Uninie

 

Powyższa decyzja została podjęta w porozumieniu  z Dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Górzno.

Załączniki:
Pobierz plik (0177_200506025605_001.pdf)Treść informacji[Treść informacji]316 kB