18 maja 1920 r. urodził się Święty Jan Paweł II, Orędownik Pokoju, największy z Polaków, który zmienił oblicze świata i Kościoła. Dziś mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

Przejawem pamięci wspólnoty samorządowej Gminy Górzno jest obecność Jana Pawła II w przestrzeni publicznej naszej Gminy, a także wiele inicjatyw jakie pojawiły się na przestrzeni lat, a które związane są z osobą Jana Pawła II.

Mimo, iż trwająca pandemia pokrzyżowała plany obchodów rocznicy urodzin, tym niemniej pozostaje pamięć o Janie Pawle. 

O godzinie 9:00 Wójt Gminy Górzno, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy  oraz delegacje dyrektorów i kierowników  gminnych jednostek  organizacyjnych złożyli kwiaty oraz zapalono znicze przed pomnikiem w centrum Górzna poświęconym Świętem Janowi Pawłowi II. 

  

 

 

 W tym dniu zebrała się również komisja konkursowa, która rozstrzygnęła   Gminny konkurs o Świętym Janie Pawle II zorganizowany przez Wójta Gminy Górzno i Gminną Bibliotekę Publiczną w Górznie w 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka

Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Górzno.

Ze względu na dużą rozbieżność wiekową, konkurs zorganizowano w dwóch formach

w zależności od grupy wiekowej:

I – „Konkurs plastyczny o Janie Pawle II dla dzieci”

     (dzieci od lat 3 włącznie do klas III szkoły podstawowej)

II – „Otwarty konkurs o Janie Pawle II dla młodzieży i osób dorosłych”

 

W pierwszej grupie wiekowej wpłynęło ogółem 65 prac plastycznych, natomiast w konkursie otwartym wzięło udział 31 uczestników w wieku począwszy od klas czwartych szkół podstawowych, aż  po młodzież szkół średnich.

 

Powołana Przez Wójta Gminy  Komisja dokonała wnikliwej oceny prac, biorąc zgodnie z regulaminem konkursu pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania, wymowę symboliczną, estetykę, oryginalność oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych  w kontekście tematyki konkursu.

 

Komisja Konkursowa przyznała w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody i wyróżnienia:

- w kategorii  Przedszkolaki

NAGRODY

I miejsce: Krupa Jan  - 5l.   (oddział Przedszkolny w Samorządkach)

II miejsce: Łączyńska Aleksandra -  4l.   (Przedszkole Górzno)

III miejsce: Krzyśpiak Mikołaj -  4l.   (Przedszkole Górzno)

 

Wyróżnienia: Andrzejewska Aleksandra 4l.  (Przedszkole Górzno)

 

- w kategorii  klas”0”

NAGRODY

I miejsce: Kacper Rzechołka    (Sz. P. Górzno)

II miejsce: Wachnicki Jan          (Sz. P Samorządki)

III miejsce: Gałązka Alicja           (Sz. P. Łąki)

 

-w kategorii klas I-III

NAGRODY

 

I miejsce: Poszytek Małgorzata -  kl. II   (Szk. P. Unin),

                   Bany Gabriel - kl. II  (Szk. P. Unin)

II miejsce: Łączyńska Natalia – kl. I  (Sz. P. Górzno),

                    Płocka Weronika – kl. III  (Szk. P.  Samorządki),

                    Chmielak Aleksandra  - kl. III   (Sz. P. Górzno)

III miejsce: Mikulska Julia -  kl. II   (Szk. P. Unin),

                     Poszytek  Katarzyna kl. III   (Szk. P. Unin),

                     Parzyszek  Zofia – kl. I  (Sz. P. Górzno)

 

Wyróżnienia:

                         Talarek Lena – kl. II  (Sz. P. Górzno),

                         Gruszczyńska Alicja – kl. II  (Sz. P. Górzno),

                         Mucha Anna – kl. I  (Sz. P. Górzno),

                         Dymowska Joanna – kl. III  (Sz. P. Samorządki),

 

W II grupie wiekowej  członkowie Komisji oceniali pomysłowość, wymowę symboliczną, wkład własnej pracy, oryginalność i estetykę wykonanych prac.

 Przyznane zostały następujące nagrody i wyróżnienia:

 NAGRODY

I miejsce: Błażejczyk Jolanta  - kl. VIII  (Sz. P. Łąki)

II miejsce: Michalczyk Alicja -  kl. VI  (Sz. P. Górzno),

III miejsce: Szwed Maja  - kl. VI  (Sz. P. Górzno),

                     Dybcio Natalia  kl. VI  (Sz. P. Górzno),

 

Wyróżnienia: Talarek Dominik – szk. średnia,

                          Piętka Klarysa – kl. V  (Szk. P. Górzno),

                          Zając Kinga  – kl.VIII  (Szk. P. Górzno)