Gmina Górzno otrzymała 60 000 zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na zakup 32 sztuk laptopów

 

W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach i placówkach, od 1 kwietnia br. samorządy mogły starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Działanie to jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Górzno złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, który został pozytywnie rozpatrzony i  przyznano środki finansowe w wysokości 60 000 zł.

Za tę kwotę udało się zakupić 32 sztuki sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Górzno. Sprzęt trafił do szkół a następnie został przekazany na podstawie umowy użyczenia najbardziej potrzebującym uczniom. Po zakończeniu nauki sprzęt będzie służył jak pomoc dydaktyczna w szkołach.