OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Górzno

z dnia 12 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Górzno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwo: Goździk, Unin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uninie, Unin 86, 08-400 Garwolin

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

sołectwo: Chęciny, Łąki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkach, Łąki 78, 08-404 Górzno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

sołectwa: Gąsów, Potaszniki, Wólka Ostrożeńska

Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Górznie Filia w Wólce Ostrożeńskiej, Wólka Ostrożeńska 23a, 08-404 Górzno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

sołectwa: Samorządki, Samorządki Kolonia

Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach, Samorządki 44a, 08-404 Górzno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

sołectwo: Piaski, Górzno

Publiczna Szkoła Podstawowa w Górznie, ul. Długa 6, 08-404 Górzno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

sołectwo: Górzno Kolonia, Kobyla Wola, Józefów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Górznie, ul. Długa 6, 08-404 Górzno

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

sołectwo: Mierżączka, Reducin

Publiczne Przedszkole w Górznie z siedzibą w Reducinie, Reducin 20a, 08-404 Górzno

8

Dom opieki i klinika rehabilitacyjna OSTROWIA, Wólka Ostrożeńska 15a

Dom opieki i klinika rehabilitacyjna OSTROWIA, Wólka Ostrożeńska 15a, 08-404 Górzno

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Górzno najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar SABAK