Drukuj

Górzno, dnia 16.06.2020r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 16.06.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie najmu na czas nieokreślony, zabudowanej nieruchomości- części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście czwarte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 33,53 m2, położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/11 o pow. 0,1351ha.

 Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr: SI1G/00078752/2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Do przetargu dopuszczone zostały 2 osoby, które wpłaciły wadium w przepisowym terminie.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 400 zł netto (słownie: czterysta złotych).

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła  770 zł ( słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych), do ceny został doliczony podatek VAT w wysokości 23%- 947,10 złotych.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: Marcin Dziubak.