Górzno, dnia 16.06.2020r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 16.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej w sprawie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanych nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207 ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha.  

Dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037477/1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Do przetargu dopuszczona została 1 osoba, która wpłaciła wadium w przepisowym terminie.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

         Cena wywoławcza czynszu dzierżawy (netto): 1 700 zł (słownie: jeden tysiące siedemset złotych), została ustalona przez Wójta Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła  1717 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset siedemnaście złotych), do ceny został doliczony podatek VAT w wysokości 23% - 2111,91 zł.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  Anna Dybcio.