Drukuj

Górzno, dnia 25.06.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 25.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej w sprawie wynajmu zabudowanej nieruchomości budynkiem hali sportowej- dotyczy najmu części parteru budynku hali o pow. 262,67m2 na czas nieokreślony, położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 192/4 o pow. 0,4799 ha.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037268/3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nikt nie wpłacił wadium.

         Cenę wywoławczą czynszu najmu w kwocie 2000 zł ( netto), ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.      

Nie został wyłoniony kandydat na nabywcę, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.