Górzno, dnia 10 lipca 2020 r.

PPRiL.6140.32.2020

 

                                                                     Pszczelarze z terenu gminy Górzno

                                                                     Sołtysi z terenu gminy Górzno

                                                                     Mieszkańcy gminy Górzno

 

            W związku z Rozporządzeniem nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu garwolińskiego (Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7665 w dniu 10 lipca 2020 r.) informuję mieszkańców gminy Górzno, co następuje:

  • Określa się obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Sławiny w gm. Garwolin, ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, obejmujący w gminie Górzno miejscowości: Chęciny, Goździk, Górzno, Górzno Kolonia, Józefów, Kobyla Wola, Mierżączka, Piaski, Reducin, Unin;
  • W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w pkt. 1 nakazuje się niezwłoczne zgłaszanie przez posiadaczy pszczół miejsc, w którym przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
  • W obszarze zapowietrzonym zakazuje się: przemieszczenia rodzin pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
  • W/w zasady obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego, o który mowa w pkt. 1 do czasu jego uchylenia.

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnianie niniejszego komunikatu wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród posiadaczy pszczół.

Uprasza się także hodowców pszczół o stałe monitorowanie pasiek, obserwację pszczół i ich stanu zdrowia.

Powyższa sprawa ma szczególne znaczenie dla rolnictwa i upraw dlatego też proszę o potraktowanie jej jako ważnej.

                                                                                                 

Z poważaniem

                                                                                                  Waldemar Sabak

                                                                                                           /-/

                                                                                                Wójt Gminy Górzno

 

Sporządziła:

Małgorzata Czajka

Tel: /25/ 681 22 54 wew. 38