Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie www.krus.gov.pl