Drukuj

Wójt Gminy Górzno informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 3 do 23 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Górzno przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

 

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

 

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Górzno będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

 

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Górzno.

Mieszkańców Gminy Górzno uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac.

 

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła będą potrzebne:

 

 

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Górzno-informacja.pdf)Treśc ogłoszenia[Treśc ogłoszenia]183 kB