Drukuj

Urząd Gminy w Górznie informuje o możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim półroczu 2020 roku.

Wnioski należy składać w terminie od 03 sierpnia do 31 sierpnia 2020r. w pokoju nr. 3 Urzędu Gminy w Górznie.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT , stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza  się  również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR.

Wniosek można pobrać  w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Górznie lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju  Wsi  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

W przypadku pytań prosimy  o kontakt pod nr. telefonu /25/ 681 22 54 WEW. 38