Drukuj

Górzno, dnia 7 września 2020 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Górzno

 

 

            Wójt Gminy Górzno ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie projekt Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  2. Spotkanie odbędzie się 25 września 2020 r. o godzinie 11 00 w budynku Urzędu Gminy w Górznie.
  3. Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  4. Konsultacje obejmują Gminę Górzno.