Drukuj

Górzno, dnia 08.09.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 08.09.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/2 o pow. 0,5949 ha.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037580/6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

Wadium wpłaciły dwie osoby i zostały one dopuszczone do przetargu.

         Cenę wywoławczą w kwocie 38 130 zł, ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 

W drodze przetargu kandydatem na nabywcę ww. działki została firma GOH SP. Z O. O. UL. SULĘCIŃSKA 1/5, 04-959 Warszawa, która zaoferowała  najkorzystniejszą kwotę  50 000 zł.