23 września 2020 r. w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich na najlepsze sołectwa i najaktywniejsze liderki wiejskie.

Na terenie Mazowsza działają liczne organizacje zrzeszające mieszkanki obszarów wiejskich. Są to zarówno koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak i lokalne grupy. Ich działanie bardzo często oparte jest na pielęgnowaniu tradycji i kultury zarówno całego Mazowsza, jak i małej ojczyzny, z której się wywodzą. W tej kategorii wyróżnienie otrzymała Adela Mańkowska z Górzna.  – W tym konkursie nagradzamy panie, które są zaangażowane w pracę na rzecz innych i przyczyniają się do rozwoju „małych ojczyzn”– podkreślał marszałek województwa Adam Struzik.

Pani Adela Mańkowska jest przewodniczącą KGW Górznianeczki z Górzna.