PROTOKÓŁ

ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z dnia 25  września 2020 roku, w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Spotkanie odbyło się o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Górzno.

Na przedmiotowe spotkanie zgłosiły się dwa koła gospodyń wiejskich KGW „GOŹDZICZANKI” i KGW „UNINIANKI”.

Ogłoszenie o spotkaniu było zamieszczone na stronie internetowej i  bip-ie  Gminy Górzno oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Górznie.

 

Górzno, dnia 25.09.2020 r.