Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek prowadzi swą działalność realizując cele statutowe organizacji, w szczególności poprzez udzielanie pomocy materialnej zdolnej młodzieży uczącej się z terenu Gminy Górzno. Celem stowarzyszenia jest także inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia wśród mieszkańców Gminy Górzno.

W 2019 r. organizacja przyznała stypendia trzem studentom studiów dziennych stacjonarnych. Stowarzyszenie współpracuje z gminnymi instytucjami z terenu gminy,

m.in. z Gminną Biblioteka Publiczną, z Urzędem Gminy , szkołami  oraz z organizacjami pozarządowymi takimi jak: Koło Gospodyń Wiejskich  „Górznianeczki”,  oraz z  gminnymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych.

W 2019 r. Stowarzyszenie włączyło się w przygotowania imprezy środowiskowej  Święto Gminy Górzno organizowanej  przez Urząd Gminy. W organizacji współuczestniczyli strażacy, szkoły oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Od wielu lat organizacja współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną wspierając finansowo imprezy organizowane przez tę placówkę m.in.  podczas organizacji tradycyjnie już od lat odbywającego się wakacyjnego ogniska dla najmłodszych czytelników, czy imprezy Mikołajkowej.

Działalność Stowarzyszenia uzależniona jest od środków finansowych organizacji i zaangażowania jej członków.

 

Załączniki:
Pobierz plik (stowarzyszenie.zip)Sprawozdanie finansowe za 2019 rok[Sprawozdanie finansowe za 2019 rok]419 kB