Drukuj

Gmina Górzno w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jóźwickiego w Górznie otrzyma wsparcie zdalnego nauczania w postaci: 8 szt. zestawów komputerowych, 13 szt. laptopów, 12 szt. tabletów, 13 szt. drukarek laserowych, 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne, 1 szt. monitor interaktywny, 1 szt. projektor multimedialny. Oprócz sprzętu szkoła zostanie wyposażona w oprogramowanie interaktywne Corinth3D wraz z przeprowadzeniem instruktarzy nauczycieli. Aplikacja Corinth3D jest zbiorem interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D, uzupełnionych o zdjęcia, filmy i komentarze. Składa się ona z 8 modułów do nauki przedmiotów takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, paleontologia i kultura.  Dodatkowo, 4 nauczycieli i 10 uczniów z PSP w Górznie będzie uczestniczyć w ramach projektu w szkoleniach w formie zdalnej. Szkolenia dla nauczycieli w wymiarze 30 godzin będą obejmowały min. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego, natomiast w ramach szkolenia uczniów przewidziano 5 godzin szkoleniowych w zakresie praktycznego wykorzystania Platformy Office 365.

W dniu 30 listopada 2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jóźwickiego w Górznie, otrzymała już pierwszy pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów i tabletów. Dostawa pozostałego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu będzie zrealizowane w najbliższym czasie.