Dnia 29.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 222/1 o pow. 0,02 ha.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037580/6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.           

Nikt nie wpłacił wadium.

          Cenę wywoławczą w kwocie 93 480 zł, ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.    

Nie został wyłoniony kandydat na nabywcę, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.