Wójt Gminy Górzno – Waldemar Sabak, składa serdeczne podziękowanie Firmie Produkcyjno-Handlowej „ZACHEM” Tadeusz Głowala z Rębkowa za nieodpłatne przekazanie pomocy naukowych w postaci różnorodnych  globusów i geograficznych atlasów świata. Otrzymane w formie darowizny pomoce naukowe zostały następnie przekazane do szkół na ręce dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Górzno.