Drukuj

Uchwała nr XXI1442020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uchwała nr XXI/146/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2021.

Uchwała nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021.

Uchwała nr XXI/143/2020 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.