Górzno, dnia 23 października 2012 r.

OR.Dz.G.0002.24.2012

                        Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że 30 października 2012 roku (wtorek) o godz. 14 - ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

   1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji.

   2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

   3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczących Komisji Rady Gminy

   4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy    

       Górzno na lata 2012 – 2020.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane

       przez przedszkola prowadzone przez Gminę Górzno.

   7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

         Mierżączka, gm. Górzno.

     8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze

         oraz ustalenia ich granic i numerów.

     9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

         oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,

         których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górzno.

   10. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

   11. Sprawy różne.

   12. Zamknięcie sesji.