Drukuj

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

W Gminie Górzno punkt szczepień znajduje się w SPZOZ w Górznie ul. Wyszyńskiego 6, 08-404 Górzno

Wójt Gminy Górzno informuje, że od 15 stycznia 2021 r. pod numerem tel. 25 681 22 84 w dni robocze w godz. 7.30-15.30 mieszkańcy mogą uzyskać informacje dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, lokalizacji i organizacji punktów szczepień itp.

Transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

1. osób niepełnosprawnych tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,

3. osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zadanie to realizowane będzie przy zaangażowaniu jednostki OSP.

Dodatkowo uruchomiona jest bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu szczepień przeciwko COVID-19, dostępna pod nr telefonu 989.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla mieszkańców Gminy  w związku ze zgłoszeniem potrzeby transportu  do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, tel. 25 681 22 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: Administrator)
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przesyłając zapytania na adres Administratora, lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe, w związku ze zgłoszeniem potrzeby skorzystania z transportu organizowanego przez Gminę  w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, wyznaczona data i godzina szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, orzeczenie o niepełnosprawności, będą przetwarzane na potrzeby udokumentowania i organizacji transportu do punktu szczepień.
 4. 4. Jeśli kontaktujemy się z Panią /Panem mimo, iż nie otrzymaliśmy zgłoszenia o potrzebie organizacji transportu bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, iż otrzymaliśmy dane z podmiotu medycznego u którego została zarejestrowana Pani/Pana na szczepienie przeciwko COVID-19 z jednoczesnym zgłoszeniem potrzeby skorzystania z transportu organizowanego przez Gminę.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym)  oraz  art. 9 ust. 2 lit.i  RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych tzw. specustawą , rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie polecenia organizacji transportu do punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot świadczący usługi dowozu do punktu szczepień uprawniony do dostępu do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. straż pożarna.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania prawidłowej organizacji dowozu Pani/Pana do zaplanowanego punktu szczepień. Po tym czasie Pani / Pana dane zostaną trwale usunięte.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale niezbędne w celu organizacji dowozu Pani/pana do zaplanowanego punktu szczepień.