Urząd Gminy Górzno informuje, że w bieżącym roku podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzona została zbiórka wyrobów zawierających azbest. W tym roku odebrano i przekazano do utylizacji 8 082 m2 płyt cementowo – azbestowych pochodzących z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Zbiórką objęto 48 gospodarstw domowych.

W styczniu 2012 roku zainteresowani oddaniem wyrobów azbestowych składali wnioski do tut. urzędu. Wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy złożyli wnioski zostali objęci projektem.

Gmina przeprowadziła zapytanie cenowe, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę. Została nim firma PHUP EURO-GAZ sp.j. z Zagórska, która zaoferowała najniższą cenę tj. 4,49 zł netto za odbiór i utylizację 1m2 płyt azbestowych.

Zbiórka płyt cementowo-azbestowych przeprowadzona w 2012 możliwa była dzięki uzyskaniu przez gminę dotacji w kwocie 39 191,23 zł pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.